Navigácia

Navigácia

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Finančná matematika FMT
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova evanjelická NBE
Náboženská výchova katolícka NBK
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Regionálna geografia a história RGH
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z občianskej náuky SEY
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie Spr
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Umenie a kultúra UKL
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jozefa Lettricha
    Ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin
  • 043 4230849
    043 4230798
    0915 889915

Fotogaléria