Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Igor Libo Li Rozvrh
Riaditeľ
igor@gymlet.sk
 
 
PaedDr. Eva Kuková Kk Rozvrh
Zástupkyňa
kukova@gymlet.sk
 
 
RNDr. Marta Vladárová Vl Rozvrh
Zástupkyňa
vladarova@gymlet.sk
 
 
Ing. Alena Behúňová Be Rozvrh
Učiteľka
behunova@gymlet.sk
 
 
Mgr. Jana Cabadajová Ca Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Gabriela Franeková Fr Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
franekova@gymlet.sk
 
 
Ing. Viera Galbavá Ga Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Jana Hajtmanská Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
jhajtmanska@gmail.com
 
 
Mgr. Lívia Haštová Ht Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
hastova@gymlet.sk
 
 
Mgr. Jana Hoferíková Hf Rozvrh
Učiteľka
janka.hoferij@gmail.com
 
 
PaedDr. Daniela Holjenčíková Hl Rozvrh
Učiteľka
holjencikova@gymlet.sk
 
 
Mgr. Lucia Hrušková Hr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
hruskova@gymlet.sk
 
 
Katarína Janovská Ja Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Monika Juríková Ju Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
jurikovam1@gmail.com
 
 
PaedDr. Ružena Jurisová Js Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Jana Kožárová Rozvrh
Učiteľka
kozarova@gymlet.sk
 
 
PhDr. Janka Kršková Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
janka.krskova@gmail.com
 
 
Mgr. Vlasta Kubizňová Ku Rozvrh
Učiteľka
kubiznova@gymlet.sk
 
 
RNDr. Ľubica Lauková Lk Rozvrh
Učiteľka
llaukova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Líšková Rozvrh
Učiteľka
prevendarova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Lobotková Lo Rozvrh
Učiteľka
lobotkova.martina7@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Najšelová Na Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
najselova1@post.sk
 
 
Mgr. Jana Nemilá Ne Rozvrh
Učiteľka
jkilikova@gmail.com
 
 
PaedDr. Vladimír Nosák No Rozvrh
Učiteľ
nosak@gymlet.sk
 
 
Mgr. Lukáš Ozaniak Oz Rozvrh
Učiteľ
lukas.ozaniak@gmail.com
 
 
Mgr. Diana Poloncová Pl Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
poloncova@gymlet.sk
 
 
Mgr. Dana Račáková Ra Rozvrh
Učiteľka
racakd@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Rusnáková Ru Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
rusnakova@gymlet.sk
 
 
Ing. Oľga Sajková Sk Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
sajkova@gymlet.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Sedláčková Se Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
sedlackova@gymlet.sk
 
 
PaedDr. Anna Šimečková Ši Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
simeckova@gymlet.sk
 
 
Mgr. Izabela Šomodíková Šo Rozvrh
Učiteľka
somodikovai@gmail.com
 
 
PhDr. Marcela Švecová Šc Rozvrh
Učiteľka
svecova.marcela@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Takácsová Tk Rozvrh
Učiteľka
takacsova@gymlet.sk
 
 
Mgr. Benita Tomagová To Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
benita@gymlet.sk
 
 
Mgr. Jana Tomaškinová Tm Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
tomaskinova@gymlet.sk
 
 
Mgr. Ján Vaňko Va Rozvrh
Triedny učiteľ: V.B
janvanko1@gmail.com
 
 
PaedDr. Marcela Vilčeková Vi Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
marcela.vilcekova@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jozefa Lettricha
    Ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin
  • 043 4230849
    043 4230798
    0915 889915

Fotogaléria